Τρίτη, Ιουνίου 20, 2017

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ


141) Όταν κάποτε έστειλα τα ποιήματά μου σ' ένα αναγνωρισμένο ποιητή για να τα κρίνει, στην απαντητική του επιστολή έγραφε: «Δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ ποτέ μαζί σου».


Ο πίνακας "Le poete" είναι του Henri Martin

Δεν υπάρχουν σχόλια: