Κυριακή, Μαρτίου 25, 2012

25.03.2012

Πολύ συνείδηση στα γραπτά σου, βρε αδελφέ, πολύ συνείδηση.

Τετάρτη, Μαρτίου 14, 2012

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Πως κατάντησα, εγώ, ένας εραστής της βότκας, να πίνω ουίσκυ!

Δευτέρα, Μαρτίου 12, 2012

Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ

Αθήνα

Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων, όπως αυτά ισχύουν αναδρομικά
από τις 14 Φεβρουαρίου -και υποχωρούν στα 586,08 ευρώ και 26,18 ευρώ
αντίστοιχα-, την τσεκουρεμένη αμοιβή των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών (ήτοι
510,95 ευρώ) και τον τρόπο εφαρμογής των αρνητικών για τους εργαζόμενους αλλαγών
στις συλλογικές συμβάσεις που επιφέρουν μειώσεις στους κλαδικούς μισθούς ορίζει,
μεταξύ άλλων, ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, που εξειδικεύει τις
ανατροπές που επιβάλει στην αγορά εργασίας το μνημόνιο ΙΙ.
Όσοι δε υπόκεινται σε κλαδική σύμβαση που έχει λήξει πρέπει να γνωρίζουν ότι από
τις 14 Μαΐου ο εργοδότης δύναται μονομερώς να μειώσει τις αποδοχές τους, στα
όρια της κλαδικής σύμβασης, εφόσον έως τότε δεν έχει υπογραφεί νέα κλαδική
σύμβαση.
 Ειδικότερα, στις κλαδικές συμβάσεις εργασίας που έχουν λήξει, δίδεται τρίμηνη
προθεσμία, προκειμένου να επαναδιαπραγματευθούν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών
εταίρων. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου παραμένουν σε ισχύ οι υπάρχοντες μισθοί
έτσι όπως έχουν ενσωματωθεί στις ατομικές συμβάσεις εργασίας.
 Μετά τη λήξη του τριμήνου – στις 14 Μαΐου – και εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα
σύμβαση, παύουν να ισχύουν οι υφιστάμενες αμοιβές και προσαρμόζονται μονομερώς
στο κλιμάκιο της κλαδικής σύμβασης συν τα εξής επιδόματα, εφόσον υπάρχουν:
ωρίμανσης, σπουδών, τέκνων και επικινδύνου εργασίας.
 Εάν υπάρξουν νέες κλαδικές συμβάσεις μπορούν να διαπραγματευθούν υψηλότερες
αμοιβές, ενώ οι ατομικές συμβάσεις έχουν ως αφετηρία των κατώτατα όρια της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
 Τα κατώτατα όρια μειώνονται κατά 22% από τις 14 Φεβρουαρίου και διαμορφώνονται
στα 586,08 ευρώ ο κατώτατος μισθός και στα 26,18 ευρώ το κατώτατο ημερομίσθιο.
Για τους νέους κάτω των 25 ετών η μείωση φθάνει το 32% και ο μισθός
διαμορφώνεται στα 510,95 ευρώ, ενώ το ημερομίσθιο στα 22,83 ευρώ.
Ειδική ερμηνεία υπήρξε -ευτυχώς- για τους νεοπροσλαμβανόμενους ως μαθητευόμενοι,
για τους οποίους τελικά θα ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους έως 25 ετών,
δηλαδή θα πάρουν μισθό κατά 32% μειωμένο από τον κατώτατο της ΕΓΣΣΕ
Καταρχάς διευκρινίζεται ότι τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων
καθορίζονται σε σχέση με τα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της από
15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά
προβλέπονταν και ίσχυαν την 1−1−2012, μειωμένα κατά 22%.
Η μείωση αφορά το χρονικό διάστημα, από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης των
ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ.
Για την νόμιμη εφαρμογή των νέων κατώτατων νόμιμων μισθών και ημερομισθίων δεν
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν μικρότερα ποσοστά μείωσης, ή καθόλου μείωση, αλλά
σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη μείωση από το 22%, πέραν του οποίου η όποια
συμφωνία είναι άκυρη.
Συγκεκριμένα τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων διαμορφώνονται ως
εξής (η μείωση κατά 22% αφορά το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο που προβλέπει η
ισχύουσα ΕΓΣΣΕ και ισχύει από 14/2):
 • Βασικό ημερομίσθιο 26,18 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαμο εργατοτεχνίτη.
 • Βασικός μηνιαίος μισθός 586,08 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαμο υπάλληλο.
 Μισθός -χαρτζιλίκι για τους κάτω των 25
 Για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών η μείωση φθάνει το 32% και ο μισθός
διαμορφώνεται στα 510,95 ευρώ, ενώ το ημερομίσθιο στα 22,83 ευρώ.
 Ειδικότερα, όπως ορίζει η εγκύκλιος τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και
ημερομισθίων για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ανεξαρτήτως κλάδου και
ειδικότητας, και για τους ήδη εργαζόμενους, διαμορφώνονται σε σχέση με τα
κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την
1−1−2012, μειωμένα κατά 32%.
Και για αυτούς η μείωση αφορά το χρονικό διάστημα, από 14-2-2012 και μέχρι την
ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
 Ωστόσο, ειδική μέριμνα υπήρξε -ευτυχώς- για τους νεοπροσλαμβανόμενους ως
μαθητευόμενοι, για τους οποίους τελικά θα ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους
έως 25 ετών, δηλαδή θα πάρουν μισθό κατά 32% μειωμένο από τον κατώτατο της
ΕΓΣΣΕ. Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορία αυτή έπαιρνε μισθό κατά 20% μειωμένο από
τον κατώτατο της ΕΓΣΣΕ. Οπότε τώρα κινδύνευαν να δουν το μισθό τους να μειώνεται
επιπλέον κατά 32%.
 Όμως σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εγκύκλιος για «την αμοιβή των μαθητευομένων
[...] ανέρχεται πλέον στο 68%, στα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν
την 1−1−2012».
 Και για τους νέους κάτω των 25 ετών για την εφαρμογή των νέων κατώτατων μισθών
και ημερομισθίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
Αυτό σημαίνει ότι τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν μικρότερα ποσοστά μείωσης, ή
καθόλου μείωση, αλλά σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη από το 32%, πέραν του οποίου
η όποια συμφωνία είναι άκυρη.
Συγκεκριμένα, τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων διαμορφώνονται ως
εξής:
 • Βασικό ημερομίσθιο 22,83 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαμο εργατοτεχνίτη.
 • Βασικός μηνιαίος μισθός 510,95 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαμο υπάλληλο .

Πηγή In.gr

Δευτέρα, Μαρτίου 05, 2012

BRAD MEHLDAU TRIOΓια όσους βρεθούν αύριο στο "Παλλάς", αλλά και για μας που δεν θα παραβρεθούμε(δυστυχώς).