Κυριακή, Οκτωβρίου 31, 2010

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Ζώντας ένα ψυχρότατο μοβ απέναντι του Παρθενώνος
   πλησίασα να κατουρήσω σ'ένα φύλλωμα
     κι απολάμβανα το φύλλωμα
       να αχνίζει