Δευτέρα, Μαρτίου 10, 2014

2666 (ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ:ΑΡΤΣΙΜΠΟΛΝΤΙ)

Arcimboldo, Giuseppe ~ Spring, 1563, oil on wood, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

Δεν υπάρχουν σχόλια: