Τετάρτη, Αυγούστου 30, 2017

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ


194)  Γίνομαι λαγός όταν συναντώ τον κατάσκοπο των δύο ηπείρων. Από αδιαφορία για  κινηματογραφική δράση.

Διορθωμένο Πέμπτη πρωί


Ο πίνακας "L'Esprit d'aventure" είναι του Rene Magritte

Δεν υπάρχουν σχόλια: