Σάββατο, Αυγούστου 12, 2017

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ


181)  Δεν με πειράζει που δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα μιμητές της γραφής μου. Έτσι κι αλλιώς, κάποτε θα υπάρξουν οι  πρωτοπόροι, ευφυείς αντιγραφείς που θα το κάνουν. Το προτσές της Ιστορίας δεν σταματάει ποτέ.

Giorgio Emulatore(1937-2012)
Μηχανοδηγός τρένου

"ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ"
σ.123
Εισαγωγή-επιμέλεια Nutella Allegro
Μετάφραση "Άνθρωπος χωρίς Ιδιότητες"

Διορθωμένο, αργά μεσημέρι Κυριακής.


Ο πίνακας "Self portrait in a shaving mirror" είναι του Pierre Bonnard

Δεν υπάρχουν σχόλια: