Δευτέρα, Ιουλίου 31, 2017

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ


174) Δεν μετράω τα λόγια μου, τις δυνάμεις μου και τα βήματά μου.
Ο πίνακας "Landscape" είναι του Enrico Prampolini

Δεν υπάρχουν σχόλια: