Σάββατο, Ιανουαρίου 11, 2014

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ανέβηκα για να χαιδέψω τα πόδια του Ιησού. Φαινόταν στενοχωρημένος, ίσως κάποιας οικογενειακής σύγκρουσης. Επέστρεψα, δίχως να του δώσω λόγον παρηγορίας.

Ο πίνακας είναι του Stanley Spencer: http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Spencer

Δεν υπάρχουν σχόλια: